ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ 6ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ALTA KARTA ΣΤΟ FACEBOOK

1. Προοίμιο

Η εταιρία με την επωνυμία «Alta Karta» με έδρα στη διεύθυνση Σερίφου 13, ΤΚ 13675, Αγ.Άννα Αχαρναί, εφεξής καλούμενη «Διοργανώτρια ή Διοργανωτής» διοργανώνει προωθητική ενέργεια στην επαγγελματική σελίδα της στο Facebook.

2. Περιγραφή Διαγωνισμού

Ο χρήστης καλείται να συμμετέχει στο διαγωνισμό ακολουθώντας 4 βήματα:

  1. Like στη σελίδα της Alta Karta στο Facebook
  2. Like στη σελίδα της Heart & Home στο Facebook
  3. Like στην εικόνα του διαγωνισμού στο Facebook
  4. Σχόλιο στην εικόνα του διαγωνισμού στο Facebook

Δικαίωμα Συμμετοχής & Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει όποιος διατηρεί προφίλ στο διαδικτυακό τόπο Facebook εφόσον είναι άνω των 18 ετών, για τις αναρτήσεις που αφορούν το διαδικτυακό τόπο Facebook. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται ανά πάσα στιγμή, εφόσον τους ζητηθεί από τη Διοργανώτρια, να επιδεικνύουν τα παραστατικά της νόμιμης συμμετοχής.

3. Διάρκεια

Η διάρκεια της προωθητικής ενέργειας ορίζεται από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 στις 20:00μμ έως την Παρασκευή 08 Ιανουαρίου 2021 στις 11:59πμ.

4. Αποδοχή των Δώρων

Τα Δώρα θα παραδίδονται από συνεργάτη της Διοργανώτριας, μετά από ταυτοποίηση του προσώπου του νικητή και με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας (ή άλλου ισότιμου μέσου ταυτοπροσωπίας π.χ. διαβατήριο) εν ισχύ. Εφόσον δεν έχει υπάρξει απόκριση ή δεν έχει καταστεί δυνατή η ανεύρεση κάποιου από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, ο εν λόγω νικητής θα απωλέσει αυτοδίκαια το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου του.

Τα κύρια ονόματα και το πρώτο γράμμα των επιθέτων των νικητών δύναται να ανακοινωθούν στη σελίδα της Διοργανώτριας στη σελίδα της στο Facebook, στο αντίστοιχο post που θα δημοσιευθεί με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης, ενώ οι νικητές θα λάβουν και προσωπικό μήνυμα εφόσον η επιλογή για αποστολή μηνύματος είναι ενεργή στο προφίλ τους στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης όπου ανέβασαν το σχόλιό τους, ή απάντηση στο σχόλιό τους, ώστε να επικοινωνήσουν στη συνέχεια με την Εταιρεία για να αποστείλουν τα στοιχεία τους.

5. Ευθύνη Διοργανώτριας

Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη προσέλευσης των νικητών για παραλαβή των Δώρων τους εντός της ορισθείσας προθεσμίας. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω προθεσμιών παρέλθει άπρακτη η Διοργανώτρια δύναται να διαθέσει ή να μην διαθέσει τα Δώρα κατά την κρίση της, αφού όμως έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους κληρωθέντες αναπληρωματικούς νικητές. Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο οι νικητές δεν προσέλθουν ή δεν αποκριθούν ή προσερχόμενοι δεν συμμορφώνονται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, το δικαίωμά τους περί παραλαβής παύει να υφίσταται καθώς συνομολογείται ότι έχουν παραιτηθεί από αυτό. Το Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν, ενδεικτικά, ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνηθείσες ιδιότητες έναντι της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της, όπως – ενδεικτικά – λόγους ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη ή υπερφόρτωση ή διακοπή δικτύου, καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη της απάντησης στο Διαγωνισμό. Ο Διαγωνισμός δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται, οργανώνεται ή συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με οποιαδήποτε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Διευκρινίζεται ότι οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων για το Διαγωνισμό.

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και στις οποίες οι συμμετέχοντες έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, σε συνδυασμό με την πλήρωση των διατάξεων όλων των επιμέρους όρων του παρόντος. Η Διοργανώτρια του Διαγωνισμού δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθος καταχώρησης στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών.

7. Ηλεκτρονικές κληρώσεις

Οι συμμετέχοντες που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό με έγκυρη συμμετοχή θα συμμετέχουν σε ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών και των επιλαχόντων. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου 2021, η οποία θα αναδείξει 2 νικητές. Ο πρώτος επιλαχών θα δικαιούται το Δώρο στην περίπτωση που ο πρώτος τυχερός αρνηθεί ή αδρανήσει να αποδεχθεί το Δώρο για οποιονδήποτε λόγο τριών [3] ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης του Διαγωνισμού και της ειδοποίησής του ή εάν η συμμετοχή του στην κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα, ή εάν οι ρυθμίσεις στον Ιστότοπο δεν επιτρέπουν την επικοινωνία μαζί του μέσω προσωπικού μηνύματος, κ.ό.κ.

8. Τα Δώρα & η παραλαβή τους

Στις 2 κληρώσεις που θα πραγματοποιηθούν θα κληρωθούν συνολικά δύο (2) νικητές που κερδίζουν:
• 1 Σετ τσαγιού Gorjuss από την Alta Karta
• 1 κουτί κεριών με 9 τεμάχια από την Heart and Home

όπως αυτά απεικονίζονται στο Design του διαγωνισμού στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook.

Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, δεν αλλάζουν σύμφωνα με τις επιθυμίες του τυχερού και δε μεταβιβάζονται.

Οι τυχεροί και οι επιλαχόντες θα ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες παραλαβής του Δώρου μέσω άμεσου προσωπικού μηνύματος στο λογαριασμό τους ή σε απάντηση στο σχόλιό τους στην ανάλογη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης όπου ανάρτησαν το σχόλιό τους. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν με σχετική ανάρτηση στη σελίδα της διοργανώτριας στο Facebook.

9. Ειδικοί κανόνες Διαγωνισμού

Η δήλωση συμμετοχής των Συμμετεχόντων, καθώς και οποιοδήποτε τυχόν περιεχόμενο, φωτογραφίες, βίντεο ή/και σχόλια του Συμμετέχοντος δημοσιευμένο στον Διαδικτυακό Τόπο στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, θα πρέπει να πληροί και να συμμορφώνεται με τους πιο κάτω όρους:

• Να μην περιέχει υβριστικό, ακατάλληλο ή/και προσβλητικό περιεχόμενο Να μην είναι απειλητικό, προσβλητικό ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ζημιογόνο για τους Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό ή τις εταιρείες που εμπλέκονται στον Διαγωνισμό
• Να μην θίγει τα Δώρα ή άλλους Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό με οποιονδήποτε τρόπο
• Να σχετίζεται πλήρως με τον Διαγωνισμό. Περιεχόμενο που δεν συμμορφώνεται με τους πιο πάνω όρους, ή που θεωρείται από την Διοργανώτρια πως δεν προάγει τον Διαγωνισμό, θα διαγράφεται, και, κατά συνέπεια, ο χρήστης δεν θα έχει δικαίωμα διεκδίκησης οποιουδήποτε Δώρου στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού.

10. Προβολή – Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το Διαγωνισμό, ενδεικτικά της απονομής των Δώρων. Προς τον σκοπό αυτό οι νικητές, αυτομάτως με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στην χρήση των διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων των ονομάτων τους και των δηλώσεών τους από τη Διοργανώτρια χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους τους.

11. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να μεταβάλει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει τα δώρα ή να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό με προηγούμενη ανακοίνωση στη σελίδα της στο Facebook με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

12. Ακύρωση Νικητή

Οποιοσδήποτε από τους νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του Δώρου αποβεί άκαρπη, (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του Δώρου. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή το δικαίωμά του στο Δώρο το αποκτά ο κατά σειρά προτεραιότητας αναδειχθείς αναπληρωματικός νικητής. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, και σε περίπτωση που παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Ιστότοπου ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιέχει δόλο όσον αφορά στη συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποβάλλεται άμεσα από αυτόν από την Διοργανώτρια του Διαγωνισμού, η οποία δικαιούται να προβεί σε κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια. Όλες οι καταχωρήσεις και τα σχόλια των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό οφείλουν να μην είναι απρεπή και άσεμνα, οφείλουν να μην προσβάλλουν την προσωπικότητα ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων και γενικά να είναι σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του άνω όρου η Διοργανώτρια του Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής τους.

13. Αποδοχή των όρων Διαγωνισμού – Τεκμήριο. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι κάθε συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, αλλά και την κάτωθι Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («η Πολιτική»), τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων, καθώς και της «Πολιτικής» και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.

14. Κανένας συμμετέχων δεν έχει

ούτε αποκτά κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας του Διαγωνισμού, ιδίως αναφορικά με τον Διαγωνισμό, η δε αποδοχή των παρόντων όρων συνεπάγεται την παραίτηση του συμμετέχοντος από κάθε σχετική αξίωση έναντι αυτών.

14. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα

(α) να αναστείλει προσωρινά ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό, σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου της, που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής του με προηγούμενη ανακοίνωση στον Ιστότοπο, και
(β) να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χωρίς ειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, τηρώντας όρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας.

15. Η ευθύνη της Διοργανώτριας του Διαγωνισμού περιορίζεται

αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου. Η Διοργανώτρια του Διαγωνισμού δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τον νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί, και/ή ζημία, και/ή οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή/και την χρήση αυτού. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της ενέργειας και της απονομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας του Διαγωνισμού παύει να υφίσταται.

16. Η Διοργανώτρια του Διαγωνισμού

δηλώνει ρητά ότι δεν θα επεξεργαστούν και δεν θα καταχωρήσουν σε ξεχωριστό αρχείο δεδομένων εκτός της πλατφόρμας Facebook τα στοιχεία των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό γίνεται μέσω του λογαριασμού που διαθέτουν οι συμμετέχοντες στο Facebook και υπόκειται στους όρους χρήσης και στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει το Facebook, καθώς και στις ρυθμίσεις απορρήτου του κάθε χρήστη. Η κλήρωση για την ανάδειξη νικητών θα λάβει χώρα μέσω εφαρμογής εντός της πλατφόρμας του Facebook χωρίς να γίνει εξαγωγή στοιχείων και τήρηση χωριστού αρχείου δεδομένων από την Διοργανώτρια του Διαγωνισμού. Τα στοιχεία των νικητών τα οποία θα ζητηθούν από τη Διαφημιστική, με σκοπό την παράδοση/παραλαβή του Δώρου, θα τηρηθούν σε προσωρινό αρχείο από την Διοργανώτρια του Διαγωνισμού, για να καταστεί εφικτή η παράδοση του Δώρου. Η παράδοση των στοιχείων θα γίνει κατόπιν συναίνεσης των νικητών. Το αρχείο αυτό θα διαγραφεί και από την Διοργανώτρια του Διαγωνισμού εντός 10 ημερών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απονομής του Δώρου στον νικητή.

17. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει,

εκτός από τα προαναφερθέντα του παρόντος, την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού.

18. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

παρουσιάζει πως η Διοργανώτρια («εμείς», «εμάς», «μας») χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τα μέτρα, που έχει λάβει για την προστασία και την ασφαλή διατήρηση των δεδομένων αυτών. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για εσάς, εάν συμμετέχετε στις προωθήσεις μας ή αλληλεπιδράτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μαζί μας, μεταξύ άλλων επικοινωνώντας μαζί μας μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να ελέγξετε λεπτομερώς αυτήν την πολιτική και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα αναφέρονται σε αυτά, αν χρησιμοποιείτε έναν από τους ιστότοπους μας. Περισσότερες πληροφορίες, που επισημαίνουν ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων μαζί με την δυνατότητα επιλογής ή εξόδου από ορισμένες χρήσεις, μπορούν, επίσης, να παρέχονται, όταν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε ορισμένα ή όλα τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα για εσάς:

· Πληροφορίες σχετικά με εσάς όπως το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου σας, τη φωτογραφία σας, το όνομα χρήστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το φύλο, την ημερομηνία γέννησης ή τη φωτογραφία ή τις λεπτομέρειες του εργοδότη σας και της θέσης σας.

· Πληροφορίες, που συλλέγουμε σχετικά με τη συμμετοχή σας στις προσφορές και τους διαγωνισμούς μας ή τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις μας πληροφορίες, που παρέχονται στις αιτήσεις σας, καταχωρήσεις, που έχετε κάνει εσείς ή εμείς, λεπτομέρειες σχετικά με τους προσκαλεσμένους σας σε σχέση με τυχόν προσφορές και διαγωνισμούς, στους οποίους έχετε συμμετάσχει ή κερδίσει ή άλλες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτήσεων, που μπορεί να έχετε αναφορικά με τη διατροφή και τη διευκόλυνση πρόσβασης.

· Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των χώρων συνομιλίας μας (chat rooms), των μηνυμάτων, των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων διαδραστικών φόρουμ συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχολίων, φωτογραφιών, βίντεο ή άλλων πληροφοριών, που δημοσιεύετε online.

· Η αλληλογραφία μας μαζί σας συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανατροφοδοτήσεων, παραπόνων και σχολίων από εσάς μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

· Τεχνικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης Πρωτοκόλλου του Διαδικτύου (IP), που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του υπολογιστή σας στο διαδίκτυο ή των πληροφοριών σύνδεσης, του τύπου και της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης, της ρύθμισης ζώνης ώρας, των τύπων και των εκδόσεων του προγράμματος περιήγησης, του λειτουργικού συστήματος και της πλατφόρμας.

Πηγές προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε πολλά από τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία λαμβάνουμε απευθείας από εσάς ή από τις αλληλεπιδράσεις σας μαζί μας, τους ιστότοπους ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τι κάνουμε με τα προσωπικά σας δεδομένα

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί της προστασίας προσωπικών δεδομένων πρέπει να καθορίσουμε και να σας ενημερώσουμε για τη νομική βάση ή το «λόγο» της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων. Για κάθε χρήση, που αναφέρεται παρακάτω σημειώνεται ο σκοπός, για τον οποίο τα χρησιμοποιούμε και τα αποκαλύπτουμε, και ο λόγος, στον οποίο βασιζόμαστε για τη χρήση αυτή. Επεξήγηση κάθε λόγου/νομικής βάσης αναφέρεται κάτωθι: Αυτοί είναι οι κύριοι νομικοί λόγοι, που δικαιολογούν τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων: Έννομη υποχρέωση: Όταν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να συμμορφωθούμε με τις έννομες υποχρεώσεις μας. Εκτέλεση σύμβασης: Όπου οι πληροφορίες σας είναι απαραίτητες για να συνάψουμε ή να εκτελέσουμε τη σύμβαση με εσάς. Έννομα συμφέροντα: Όπου χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας, για να επιτύχουμε ένα νόμιμο συμφέρον και οι λόγοι για τη χρήση τους αντισταθμίζουν κάθε προσβολή των δικαιωμάτων σας για την προστασία των δεδομένων.
Ανάλογα με τον τρόπο, με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τη Διοργανώτρια, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

· Να επικοινωνούμε αποτελεσματικά μαζί σας: Να απαντάμε σε ερωτήσεις, σχόλια, παράπονα ή άλλες επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ερωτημάτων σχετικά με τα προϊόντα μας
• Νομικές βάσεις: έννομα συμφέροντα, για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες, νομικές αξιώσεις

· Για να υλοποιήσουμε προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς Όταν συμμετέχετε σε προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς, για να διεξάγουμε παρόμοιες προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής ειδοποίησης, αν έχετε κερδίσει. Αν κερδίσετε ένα βραβείο, σύμφωνα με τον ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, μπορούμε να διαθέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα προσωπικά δεδομένα των καλεσμένων σας στους ιστοτόπους μας, στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και σε δελτία τύπου. Μπορούμε, επίσης, να καταστήσουμε αυτές τις λεπτομέρειες διαθέσιμες σε τρίτους, που μπορεί να χρειαστούν αυτές τις πληροφορίες για σκοπούς εκπλήρωσης κερδών
• Νομικές βάσεις: έννομες υποχρεώσεις, εκτέλεση συμβολαίων, έννομα συμφέροντα, προκειμένου να εκτελεστούν με επιτυχία οι προωθήσεις και τα γεγονότα

· Σχετικά με την πρόληψη της απάτης Εμείς και οι άλλοι οργανισμοί μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες πληροφορίες για την πρόληψη απάτης, όπως απαιτείται από τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και βέλτιστες πρακτικές, ανά πάσα στιγμή. Εάν παρέχονται ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες και εντοπιστεί ή υπάρχει υπόνοια απάτης, ενδέχεται να διαβιβαστούν λεπτομέρειες σε υπηρεσίες πρόληψης της απάτης και σε άλλους οργανισμούς και μπορεί να καταγραφούν από εμάς ή εκείνους
• Νομικές βάσεις: έννομες υποχρεώσεις, έννομα συμφέροντα για να διασφαλίσετε ότι εμπίπτει στο αποδεκτό προφίλ κινδύνου μας και να βοηθήσετε στην πρόληψη της εγκληματικότητας και της απάτης, σημαντικό δημόσιο συμφέρον

· Να βελτιώσουμε και να διαχειριστούμε τους ιστοτόπους μας και να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο είναι σχετικό Για να διασφαλίσουμε ότι μόνο οι ενήλικες που βρίσκονται στη νόμιμη ηλικία κατανάλωσης αλκοόλ βλέπουν και αλληλεπιδρούν με τους ιστοτόπους μας, για να βελτιώσουμε τους ιστότοπούς μας και να εξασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας, για να διαχειριστούμε τους ιστοτόπους μας και για εσωτερικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης προβλημάτων, της ανάλυσης δεδομένων συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης δεδομένων κίνησης, ελέγχων και έρευνας, στατιστικών και ερευνών, για να σας επιτρέψουμε να συμμετέχετε/εγγραφείτε στα διαδραστικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας μας, για να διατηρήσουμε τους ιστοτόπους μας ασφαλείς ως μέρος των προσπαθειών μας, για να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο από τους ιστοτόπους μας παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τη συσκευή σας, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει τη μετάδοση των δεδομένων σας σε επιχειρηματικούς συνεργάτες, παρόχους υπηρεσιών και αναλυτικές υπηρεσίες και σε παρόχους μηχανών αναζήτησης
• Νομικές βάσεις: έννομα συμφέροντα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους ιστότοπούς μας και να σας παρέχουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες στις ιστοσελίδες μας, έννομες υποχρεώσεις

· Για να συμμορφωθούμε με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να συμμορφώνονται με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις μας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστών, των δικαστικών υπηρεσιών και/ή των ρυθμιστικών αρχών ή των υπηρεσιών επιβολής του νόμου σε σχέση με έρευνες, διαδικασίες ή έρευνες από τέτοια μέρη οπουδήποτε στον κόσμο ή όπου είναι υποχρεωμένοι να το πράξουν

Νομικές βάσεις: έννομες υποχρεώσεις, ένδικα δικαιώματα, έννομα συμφέροντα (συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου και τις ρυθμιστικές αρχές)

Σε περίπτωση ερωτήσεων αναφορικά με τις νομικές βάσεις, στις οποίες βασιζόμαστε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία».

Δημοσίευση των πληροφοριών σας
Εκτός από τα τρίτα μέρη, που αναφέρονται παραπάνω, μπορούμε, επίσης, να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε μέλος της ομάδας μας, δηλαδή, στις θυγατρικές μας, στην ελέγχουσα μητρική εταιρεία και στις θυγατρικές της, οι οποίες μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν σε σχέση με οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες σκοπούς. Επίσης, θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους παροχείς υπηρεσιών (όπως παροχείς μάρκετινγκ, πληροφορικής ή διοικητικές υπηρεσίες), που θα μπορούν να το επεξεργαστούν για λογαριασμό μας για οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες σκοπούς. Δεν αποκαλύπτουμε πληροφορίες σχετικά με αναγνωρίσιμα άτομα στους διαφημιστές μας, αλλά μπορούμε να τους παρέχουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες μας (για παράδειγμα, μπορούμε να τους ενημερώσουμε ότι 500 άνδρες ηλικίας κάτω των 30 ετών έχουν κάνει κλικ στη διαφήμισή τους οποιαδήποτε ημέρα). Μπορούμε, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις συγκεντρωτικές πληροφορίες για να βοηθήσουμε τους διαφημιστές να προσεγγίσουν το είδος του κοινού στο οποίο επιθυμούν να στοχεύσουν (για παράδειγμα, οι γυναίκες σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία).

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
• Για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα προσωπικά δεδομένα, που διατηρούμε για εσάς, δεν θα παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το επιτρεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία και θα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, ώστε να σας παρέχουμε τα ζητούμενα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, που ορίζεται στην ενότητα με τον τίτλο «Τι κάνουμε με τις πληροφορίες» παραπάνω. Για παράδειγμα, μπορούμε να διατηρήσουμε ορισμένες λεπτομέρειες συναλλαγής και αλληλογραφίας έως ότου λήξει η προθεσμία για τις αξιώσεις, που απορρέουν από τη συναλλαγή ή να συμμορφωθούμε με κανονιστικές απαιτήσεις σχετικά με τη διατήρηση τέτοιων δεδομένων.

•Τι κάνουμε για την προστασία προσωπικών δεδομένων;
Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες, που μας παρέχετε αποθηκεύονται στους ασφαλείς διακομιστές μας. Δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Παρόλο, που θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων που μεταδίδονται στις ιστοσελίδες μας – οποιαδήποτε διαβίβαση γίνεται με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας, για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

• Τι συμβαίνει με τους συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες;
Οι ιστοσελίδες μας και οι σελίδες από οπαδούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media fan pages) ενδέχεται κατά καιρούς να περιέχουν συνδέσμους προς και από τους διαδικτυακούς τόπους των συνεργατών μας, των θυγατρικών μας και άλλων τρίτων μερών. Αν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο σε οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, λάβετε υπόψη ότι αυτοί οι ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αυτές τις πολιτικές. Ελέγξτε αυτές τις πολιτικές, πριν υποβάλλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σε αυτούς τους ιστότοπους.